Συμη News


Ξεκινώντας από τον Ιούνιο 2011, η ιστοσελίδα της Σύμης SymiGreece.com εκδίδει την εφημερίδα ΣΥΜΗ NEWS την οποία μπορείτε να διαβάσεται και ηλεκτρονικά σε μορφή e-paper και PDF. Διαλέξτε και πατήστε το μήνα που θέλετε να διαβάσετε!

Πριν την έκδοση της νέας εφημερίδας και την αλλαγή ιδιοκτησίας, η SymiGreece.com ήταν υπεύθυνη για τη σελιδοποίηση της εφημερίδας του Δήμου «Τα Νέα της Σύμης» παλιότερα φύλλα της οποίας είναι επίσης διαθέσημα σε ηλεκτρονική μορφή.

11170 hits